Privacy policy

PRIVACYREGELING

TOEPASSINGSGEBIED

Deze regeling is van toepassing op de PALM  website en op alle Internet-initiatieven van PALM nv

Inzamelen van informatie

  • Bij registratie en acties: PALM nv verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door PALM nv voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit schriftelijk aanduiden.
  • In log-files: Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. PALM nv kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van PALM nv nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
  • Recht op inzage en correctie: Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

GEBRUIK VAN COOKIES

PALM nv maakt gebruik van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de PALM website garanderen.
Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
PALM nv behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

SOLLICITATIEGEGEVENS

Bij registratie voor sollicitatie verzamelt en gebruikt PALM nv de door de sollicitant verstrekte informatie uitsluitend voor rekruteringsdoeleinden en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving op de bescherming van de privacy.